W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookie. Zasady przechowywania lub dostępu plików cookie możesz zmienić w swojej przeglądarce.
X

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Dash Dot Creations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwarna 17/2, 50-001 Wrocław, NIP: 8951946318, wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000527459 

Dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w zakresie objętym zgodą osoby, której dane dotyczą i wypełnienia celu określonego w przesłanej korespondencji.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, o ile nie wynikało to będzie z obowiązujących przepisów prawa. W innych przypadkach przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą pracownika.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu objętego korespondencją zainicjowaną przesłaniem formularza kontaktowego oraz w okresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody jest ona zawsze dobrowolna.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się wolą osoby, której dane dotyczą.

Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu.

powrót