Polityka prywatności

Polityka prywatności 


Co to jest RODO ?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Polityka prywatności zawiera wymagane przez prawo informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Dash Dot Creations oraz ewentualnie inne podmioty, które mogą przetwarzać dane osobowe zbierane w ramach powierzchni serwisu.


Administratorem przekazanych danych osobowych jest Dash Dot Creations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 52, 50-443 Wrocław, NIP: 8951946318, wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000527459


Dane osobowe kontrahentów, ich przedstawicieli, członków organów zarządzających i pełnomocników przetwarzane są w celu i w zakresie wykonania umowy, za wyraźną zgodą, bądź w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.


Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, ani nie są przekazywane do państw trzecich, o ile obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa. W innych przypadkach przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą użytkownika.


Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykonania i rozliczenia umowy, cofnięcia zgody bądź skutecznego wniesienia sprzeciwu, z uwzględnieniem okresów przechowywania danych wynikających z obowiązujących przepisów, m.in. na potrzeby rachunkowości.


Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.


W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody jest ona zawsze dobrowolna.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się wolą osoby, której dane dotyczą.


Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzania danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

RODO przyznaje szereg praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Są to: (a) prawo dostępu do Państwa danych, w tym do uzyskania kopii danych; (b) prawo żądania sprostowania danych; (c) prawo do usunięcia danych (w przypadkach przewidzianych w RODO); (c) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (d) prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 „Cookies” / Informacje ogólne

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Państwa  urządzeniu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dash Dot Creations oraz podmioty, którym przekazujemy Państwa dane, czyli podmioty świadczące usługi techniczne dla Dash Dot Creations np. analityczne oraz marketingowe (jak Google Analytics). Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 

Dlaczego korzystamy z cookies?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: (a) świadczenia usług; (b) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; (c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; (d) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; (e) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy.

Zarządzenie ustawieniami przeglądarki

Kompleksowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome i innych. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.